Jump! 

Jump is een praktijk gericht op hoogbegaafde kinderen. Kinderen die vaak niet zomaar meelopen op het gemiddelde pad dat een kind, met name op school, aflegt. Wanneer de specifieke kenmerken en behoeften van deze kinderen niet gezien of niet voldoende erkend (kunnen) worden, ontstaan er nogal eens problemen op mentaal en/of fysiek gebied. Problematiek die vaak onterecht gezien wordt als gedragsmatig, hetzij thuis, hetzij op school. Opstandig gedrag, of het tegenovergestelde, apathisch gedrag is altijd een uitingsvorm van een onderliggend probleem. 


De kenmerken die horen bij deze kinderen kunnen de ontstane problematiek versterken wanneer er  niet adequaat gehandeld wordt. Kenmerken zijn bijvoorbeeld; een sterke drang naar autonomie, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, niet om kunnen gaan met mensen die ‘ja’ zeggen maar ‘nee’ bedoelen, et cetera.


Vroegtijdig signaleren

Om vroege signalering mogelijk te maken starten meerdere keren per jaar Pientere Peutergroepen.

De praktijk is momenteel gesloten voor nieuwe aanmeldingen

Vijftien jaar lang is het in de praktijk druk geweest met het ondersteunen van deze kinderen en hun ouders, en het overleggen met en begeleiden van onderwijzend personeel en intern begeleiders. De sluiting van de wachtlijst voor nieuwe aanmeldingen komt voort uit het feit dat ik een nieuw aanbod heb ontwikkeld en nog aan het ontwikkelen ben waar tijd en  ruimte voor nodig is.

De kinderen die de afgelopen vijftien jaar in de praktijk geweest zijn, hun ouders en hun broertjes en zusjes zijn nog altijd van harte welkom wanneer er nieuwe zaken zijn die zich aandienen en die een oplossing verlangen.


Petra Overduin

Na vijftien jaar ervaring in de praktijk en meer dan twintig jaar met mijn eigen kinderen, én alle opleidingen die ik de afgelopen jaren gevolgd heb, is het tijd om ruimte te maken om kennis door te geven, want ook dat is belangrijk voor hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen; dat de aanwezige kennis zoveel mogelijk doorgegeven en uitgebreid wordt. Er is helaas nog veel te weinig bekend en er zijn nog veel te veel vooroordelen over hoogbegaafdheid.