Tarieven per 01-01-2024

Therapiesessie per uur                        €90,- 

Reflexintegratie per 20 minuten          €45,- 

Telefonisch consult per 15 minuten     €25,- 

Ouder/adviesgesprek per uur              €90,- 

Observatie per uur                               €90,- 

Verslaglegging derden per uur             €70,-  

Reistijd per uur                                    €70,- 

Alle bovengenoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Verzekering

Een aantal verzekeraars vergoedt de behandeling geheel of gedeeltelijk.
Dit kan alleen wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

JUMP! is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de koepelorganisatie RBCZ. 

JUMP! is in het bezit van AGB codes die nodig zijn voor de vergoeding. Lidmaatschapsnummers en AGB-codes worden op de factuur vermeld en kunnen vervolgens door u gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekeraar.